Värsås äldsta kyrka

Gamla kyrkan i Värsås var ett avgudatempel ( mittenpartiet ) och troligtvis uppbyggd på 1000-talet. Den var byggd av sten och när den revs måste man använda domkrafter för att kunna riva den. Den var tillbyggd 2 gånger, en gång åt väster och en gång åt öster (1762). Fågelns mormors mormor var den första kronbruden där år 1764. De var 11 systrar och födda i Storegården Djursätra. Dessa blevo stammödrar för de rika och förnäma släkterna i Djursätra och även i grannsocknarna.)
I den gamla kyrkans tak fanns flera målningar bl a Himmelriket, Helvetet och Paradiset. Yttertaket var täckt med bräder, näver, torv och tegel. Vapenhuset var åt väster. I kyrkan fanns ett flertal skulpturer.

Bänkarna voro delade. Kyrkebolet hade den främsta bänken. Under kyrkan fanns ett flertal gravar, där förnämliga personer låga begravna, bl a av släkten Lagerberg. När kyrkan revs återanvändes ett flertal av stenhällarna som låg över gravhällarna som byggnadsmaterial.
Den nya kyrkan byggdes av Petter Pettersson i Sörgården och hans bror Anders Pettersson i Skattegården. För bygget skulle de ha 3 000 riksdaler och alla fria dagsverken. Värsås kyrka var den första dessa byggde på egen hand. Frölander gjorde skulpturer till predikstolen. Han har för övrigt varit med vid många kyrkbyggen och gjort skulpturer till många predikstolar. Han var med vid de flesta kyrkobyggen som bröderna Pettersson utförde samt byggen av byggmäst. Larsson och Andersson i Land och Hallander i Hallum. Han fick medalj i Skövde 1866 för sitt bildhuggeri. Han var född 1829 och dog 1910.
Kyrkstapeln var 95 fot hög ( knappt 29 meter), alltså 10 fot ( 3 meter) högre än nuvarande kyrktornet och stapelstocken var körd ifrån Falköpings mossar (tror. Åsle mossar). Denna var 22 alnar lång, lika lång som stegen upp till klocklogen (där ringaren stod när de ringde) Stocken var 1 aln i fyrkant. Ett helt byalag hade varit med när den hämtades. Denna stock användes till bjälkar vid klockorna i den nya kyrkan.
Kyrkklockan ( den stora) hade så hög klang att den överträffade kyrkans i Skara. För att dämpa ljudet fick man stöpa bly på tre ställen i den.
Bräder från klockstapeln fanns ändå till sen tid hos Ehrnholm och bräderna voro kluvna och skrädda. Spånen till klockstapeln voro kluvna de som täckte taket.
Ett stort namnchiffer stod på taket av stapeln näml. Thell. Mässingskulan på kyrktornet mäter tre skäppor sand och träkorset är 5 alnar långt ( knappt 3 meter). Detta restes av Petter Pettersson, G. A Ehrnholm, Johannes Stenberg och Emanuel Frölander (dessa tre var släkt och bodde alla i Kyrkebolet)
( grunden lades troligen år 1856). Man kan läsa mer om Anders Frölander i Värsåsboken. Han lär ha lärt sig om bildhuggeri av en fru till en skollärare i Värsås.
Den gamla kyrkogården var betydligt mindre än nu. Den utökades åt väster ett stycke år 1857.