“Spaddes”

3:27 Backstuga

En backstuga belägen vid Brumstorp på vägen ner mot Timaden. Idag finns inget kvar att stugan men Göta Jonsson (Kivenäbben) f. 1917 mindes den. “Spadde” Frans Linus Hultberg och hans hustru “Spaddes-Karin”Kari Hultberg-Pettersson bodde här med ett par barn. Stugan var bebodd fram till 1927. Han sades ha varit väldigt rädd för åskan. Bengt Marwén har berättat att barnen vid ett tillfälle när de gick och tog upp potatis, skjutit en pil med en spik i toppen i baken på gubben. Denne blev rasande och jagade pojken med potatishackan.