anders pettersson

Anders Pettersson

 


Anders Pettersson 1819-1889 var yngste son till byggmästaren Petter Larsson. Anders och hans två äldre bröder Lars (1809-1875) och Petter (1812-1867) gick alla tre i faderns fotspår.

Skattegården

Skattegården


Pappa Petter föddes 1788 i Laggarebolet i Mofalla men kom till Värsås genom giftemål med Maria Persdotter från Brittnäs. 1809 flyttade familjen till Skattegården i Värsås. Petter var en av byggmästarna som var med vid uppförandet av Tingshuset. 
Anders föddes den 19 augusti 1819 i Skattegården. Han fick tidigt lära sig byggmästaryrket och blev tidigt skicklig. Det finns inte många, om än någon enskild byggmästare  som byggt så många kyrkor som han.    

Anders var liten men stark som en biörn. Hans arbetsprestationer var rent otroliga. Han största egna kyrkoprojekt i Tived påbörjade han den 1 juni 1847 med två skickliga lärlingar till hjälp- Kyrkan stod färdig för avsyning den 24 juli samma år. Vid avsyningen fick han vitsordet  " att byggmästaren utfört ett vackert, gott och solitt arbete." Samma år byggde han två kyrkor till, 28 år gammal. Följande 25 byggde han ca 25 kyrkor. Han har dessutom uppfört Elementarläroverket i Skövde, det stora Badhuset på Mösseberg. han utförde även ombyggnaden av Rådhuset i Skövde som han fick "starka lovord" för.