Före skiftet odlades råg, havre och marken låg i träda. I ladugården stod korna i bås utmed väggarna. Gången gick i mitten. För odling av klöver och potatis propagerades, såsom i Bondepraktikan 1851. Nyodling skedde genom hackning, brand, plöjning. Första sådden var råg.

Redskap: Plog,tröpinneharv, klubba att sönder “kocklor” med , bult. Arbetsmomenten i skörden hade sina givna dagar. I Svekhult skulle t. ex Maderna slås Saradagen. Rågen såddes 24-27 augusti, omkring Lovisadagen. Vårsådden börjar när sädesärlan kommer men på leran sås när björklövet är som musöron. Linet slås på Bedadagen, bönorna den 25 maj. Över de nysådda ärtorna lades granris, i vilket de skulle växa upp. Vete odlades till husbehov. Lines skulle slås så tätt “att en flygande kråka slår kana”. Man odlade humle i humlegård. Ännu på 50-talet fanns en sådan kvar vid Västergården i Djursätra. I trädgården odlades kål, kålrötter, bondbönor, kurs (fint grönfoder) malört, tätört.
Redskap vid skörden. Skära och lie. Säden sattes i nekar i stugor. I början av 1900-talet kom de självrensande tröskverken. Enklare tröskverk fanns vid skiftet.

Boskap: Korna var röda och vita eller i några fall svarta. I slutet av 1800-talet började djurpremieringarna som hölls i Grenahagen. Åkerberg på Knistad och Lundell på Torestorp ivrade för aveln vilket bl.a ledde till bildandet av tjurföreningar.

Skogen gav inte samma avkastning som nu. Bl.a betades den kraftigt. Djursätraskogen skall ha bränts av danskarna och tidigare innehållit mycket ek.

Den första täckdikningen företogs av Lindgren på Stommen, som därvid lade diken av småsten med enris över. På 1920-talet började Lilla Värsås med täckdikning.

Yrkesmän
På vägen mot Baståsen bodde skomakaren Stockerhulta-Karl. Han hade en synnerligen noggrann hustru Kajsa, som inte tillät inom att trampa på mattan.Fogelin i Grenahagen och Ljungkvist i Djursätra var andra skomakare liksom Versénssläkten. Skräddare: Oskar Andersson (där Vilson bor nu, (1960-tal), Lindström i Ledet, sedermera där Tillvik bor, Kjells-Mane. Sömmerskor: Anna Johansson i Kivenäbben, Hulda Andersson i Högelid.
Sadelmakare: Karlsson i Kungsbacken.
Smed: Linus Karlsson och hans far i Skattegården Värsås flygel. Bremberg i Örjanstorp.
Hovslagare: Alfred Broberg, Djursätra (ferms) som också borrade brunnar med träborr. Tidigare Ernholm i Djursätra. Kvarn fanns vid Djuran men man malde mest i Karthagen. 1927 elkvarn i Värsås. Garveriet vid Djuran är relativt sent tillkommet.