kivenäbben

2:96A Kivenäbben 1:6

Mangårdsbyggnaden uppfördes omkring 1900.
Ur ägarlängden.
Johan Fredrik Pettersson o Emma Pettersson 1899-1942
Axel och Anna Pettersson 1942-1963
Olle o Brita Johansson 1963-1995
Britt-Marie Johansson 1995-2003
Ingvar o Jan Eriksson, Svebråta 2003-
 

petterssons kivenabben2.jpg
kivenabben-hastar.jpg
Axel-Pettersson Kivenabben.jpg

Bilden ovan. Till höger Johan Fredriks son Axel Petterson. I mitten Linnea Säll. ( Syster till Hans och Harry Säll.  T.v. drängen Ville Nordkvist. Han förolyckades 1928. Axel hade sina hästar i grann-gården (Kraftes) som han också ägde. Olyckligtvis for en dörr igen och skrämde hästen så illa att Ville blev ihjälsparkad. 

Bilden ovan: Hästar i Kivenäbben. Längst till höger Johan Fredrik Pettersson. Johan dog 1931. 

412.jpg
Syskonen Pettersson från Kivenäbben.
Fr.v. Samuel, Axel, Frans, Karl, Hilda och Anna.

Frans blev skräddare i Skövde. Samuel blev lantbrukare i Svebråta genom giftermål med dotter på gården. Karl blev jordbrukare i Varnhem och kommunalman. Av Döttrarna gifte sig den ena med en smed Martinsson i Svärtan. Den andra gifte sig i Östergötland. Frans var äldst av syskonen. Han och Axel drabbades båda av barnförlamning (polio). Axel klarade sig utan svårare men,  Frans däremot  påverkades mer och valde skräddaryrket som passade hans kroppskrafter bättre.


Axel gifte sig med grannflickan Anna Johansson ( Kivenäbben 2:92A Kraftesgården) . Anna var dotter till Vilhelm Johansson och hon föddes 1900. 

Axel o Annas döttrar. Brita, Majlis och Eivor. 

Axel o Annas döttrar. Brita, Majlis och Eivor. 

Anna Pettersson, f Johansson med barnbarnen Bibbi och Brigitte.

Anna Pettersson, f Johansson med barnbarnen Bibbi och Brigitte.

petterssons kivenabben1.jpg

Flygeln till fastigheten var ursprungligen Kivenäbbens soldattorp. Huset flyttades ner då soldattorpet revs. 2:100 Skogsdalen soldattorp.
Den förste soldaten var karolinen Ingevalld Joensson i 1694 års generalmönstringsrulla. Soldattorpet finns markerat som ST längst ner i kartutsnittet.

kivenabben-karta1.jpg
264.jpg

 Från vänster. Anna Pettersson, okänd; Verner Svensson,
Majlis Petersson, Gerda Ebbe, Eivor Pettersson.

405 -mark.jpg

Värsås folkskola Höstterminen 1940 I O.W. Asplunds sista klass. Klassen 5 o 6 återfinns både Arne Johansson Kivenäbben och kusinen Britta Petersson Kivenäbben