HULEGÅRDEN

3:26 HULEGÅRDEN

Hulegården 1/4 mtl

En stuga som låg på Hulegårdens mark på väg ner till Timaden var “Spaddes” Spadde var så rädd för åskan berättade Bengt Marwén. Hustrun hette “Spaddes-Karin” De hade ett par barn. Vid ett tillfälle hade ett av barnen , när de gick och tog upp potatis, skjutit en pil med en spik i toppen i baken på gubben. Denne blev rasande och jagade pojken med potatishackan.