esbjörntorp

2:11 Esbjörntorp

Utsnitt ur karta från 1819 efter Storskiftet.

Utsnitt ur karta från 1819 efter Storskiftet.

Nuvarande mangårdsbyggnad byggd 1811 och ladugården 1890. ( Ur Värsåsboken.)
Esbjörntorp är första gången med i jordeboken 1542, då som kronohemman. I boskaps- och utsädeslängden 1620 och i jordeboken 1633 nämns Suenn (Sven) i Esbjörntorp. Gården löstes från kronan 1646 av friherre Nils Kagg, född 1598, död 1653. (begravd i Örslösa.)
Han efterträddes av sonen Carl Georg Kagg som drev gården som säteri. Efter hans död 1686 gick gården till dottern Beata Kagg, född 1675.
Hon dog ogift 1697. År 1690 återgick Esbjörntorp till Kronan (reduktionen?)
År 1719 köpte Peter Mannercreutz, 1680-1753 och hans hustru Märta Beata Uggla, 1692-1758 egendomen. Märta Beata Uggla var dotter till Gustav Uggla, ägare till Rottneros och Havstena.
Peter Mannercreutz adlades 1719, samma år han köpte Esbjörntorp. Han hette tidigare Peter Häll och var en stridbar man, som återkommer åtskilliga gånger i domböckerna. Dottern Gustafva Johanna Mannercreutz, född 1739, gifte sig år 1772 med Magnus Henrik von Hackwitz, född 1727 och död i Värsås 1795 och övertog sedan Esbjörntorp. 

1790 nämns Carl Reenstierna som ägare i en vallängd.
Vid storskiftet 1819 ägs 1:a halvgården av Lars Larsson (sonen Johannes var närvarande vid skiftet) 2:a halvgården ägs av kommunister Nils Wennerdal och hans svärmoder Maria Björkdal, Graven.

Ägare:
Johannes Larsson o. Inga Larsdotter      -1867
nga Larsdotter o. sonen Per Fredrik Larsson 1868-1883
Per Adolf Gustavsson 1884-1885
Ernst Alfred Jansson (fr. Mickelstorp byggde ladug.1890) 1886-1902
Olof Peter Backlund (död 1906) och Frans Wadell 1903-1905
Anders Hansson 1906-1912 (auktion 1908)
Wiktorin G. Helgot Andersson
Albin o. Hilma Olivia Karlsson 1913-1936
Helmer Karlsson 1936-1975
Karl-Erik o. Berit Esbjörner 1975-2007
Lennart och Carl-Henrik Svartwik 2007-

På Esbjörntorp ca 1910. Fr. v okänd, A.H.Johansson,okänd, okänd, Ellen Bärrisson, okänd, okänd.

På Esbjörntorp ca 1910. Fr. v okänd, A.H.Johansson,okänd, okänd, Ellen Bärrisson, okänd, okänd.

Hilda Hansson Esbjörntorp

Hilda Hansson Esbjörntorp

Flygfoton över Esbjörntorp tagna år 1952 eller 1953

Flygfoton över Esbjörntorp tagna år 1952 eller 1953

381.jpg
Helmer Karlsson ägare till Esbjörntorp åren 1936-1975

Helmer Karlsson ägare till Esbjörntorp åren 1936-1975

Familjen Karlsson, 1950-talet. Från vänster: Helmer, Karl-Erik, Kerstin, Birgitta, Per-Olof, Ingrid, och Ann-Charlott

Familjen Karlsson, 1950-talet. Från vänster: Helmer, Karl-Erik, Kerstin, Birgitta, Per-Olof, Ingrid, och Ann-Charlott

Esbjörntorp, anställda 1938-39, från vänster Helge Johansson, Margit Ranqvist "fosterdotter hos Hilma och Albin Karlsson", Gustav Emanuelsson, Inga-Lisa Skoglöf-Johansson, Gösta "lôck" Karlsson och Alice Eriksson-Lundgren

Esbjörntorp, anställda 1938-39, från vänster Helge Johansson, Margit Ranqvist "fosterdotter hos Hilma och Albin Karlsson", Gustav Emanuelsson, Inga-Lisa Skoglöf-Johansson, Gösta "lôck" Karlsson och Alice Eriksson-Lundgren

Esbjörntorp, potatisplockning år 1943. Överst från vänster Helge och Inga-Lisa Johansson med sonen Ingvar, Sven Rask, okänd, Otto Jonsson, Peder från Norge, främre raden Elof Larsson Tibro, Alice Eriksson, Gunnar Svensson Fallet, Helmer och Ingrid Karlsson, Karl-Erik Karlsson-Esbjörner, Dagmar Jonsson, Birgitta Karlsson, Märta Eriksson, Viola Andersson och Nanni Svensson

Esbjörntorp, potatisplockning år 1943. Överst från vänster Helge och Inga-Lisa Johansson med sonen Ingvar, Sven Rask, okänd, Otto Jonsson, Peder från Norge, främre raden Elof Larsson Tibro, Alice Eriksson, Gunnar Svensson Fallet, Helmer och Ingrid Karlsson, Karl-Erik Karlsson-Esbjörner, Dagmar Jonsson, Birgitta Karlsson, Märta Eriksson, Viola Andersson och Nanni Svensson