BRUNTORP

3:1 Bruntorp

Bruntorp omnämns 2 tillfällen 1494 vid som Brwnatorp. Ssäteriet utgöres egentligen af ett hemman Brunntorp Vesterg. med två underlagda hemman Brunntorp Ågården och Brunntorp Millomg.” Gårdens 3 delar består av vardera 1 mantal. I boken ”Innehavare av frälsejord i Västergötland 1576-1577” står Cecilia Gustafsdotter-Stenbock som ägare av Bruntorp (2 hemman). Förutom dessa 2 hemman var hon ägare till ytterligare 44½ hemman i Västergötland.Cecilia Gustafsdotter-Stenbock var änka efter Gustaf Johansson Tre Rosor (död 1566) och syster till Gustaf Vasas 3:dje hustru Catharina Gustafsdotter-Stenbock. Ur Ägarlängd från 1850: 

Thure Brandt o. J. A. Arnborg 1850-1855
Thure Brandt och Hedvig Sofia Arnborg 1855-1858
Birger Rosell, (f. 1829) och Edla Eleonora Klingberg, (f.1832) 1858-1862
J. T. Berg 1862-1865
Gustav Berg (f. 1841) och Hulda Augusta Melin, (f. 1840) 1865-1916
Carl Jonsson 1916-1917
Sven Larsson 1917-1924
(förvaltare Carl Nyman 1918-1924)
Carl o. Alfhild Maria Nyman 1924-1948
Sven o. Aina Hamping 1948-1959
Krister Lind 1959-1962
Alf o. Britt Lagergren 1962-1970
Joakim Lagergren 1970-1995
Bröderna Hagelin 1995-2000
Jonny Hagelin 2000-