BRogården

4:22 Brogården

Första gången i jordeboken 1540, då prästehemman 1 mantal, i jordeboken 1561 klosterhemman, sedan 1 mantal skattehemman.

Ur Ägarlängd
Innehöll vid laga skiftet 1/4 mtl 
Brogården vid skiftet-1881 Simon Hansson
Johannes Simonsson o. Greta Jansdotter
Lars Johan Johansson, f. 1809 o. Cajsa Olofsdotter, f. 1807
August o. Emanuel Larsson 1882-1903
Johannes Larsson, f. 1833 o. Sara Lisa Jonsdotter 1904-1919
Johan August (död 1959) Johansson o. Eva Hasselkvist 1919-1971
Arne o. Berit Johansson 1971-1988
Sigvard Hasselkvist 1988-

Ovan det gamla bostadshuset som revs 1945. Huset låg med gaveln mot vägen i öst-västlig riktning. När huset revs tog man ner halva huset och bodde i det medan det nya huset uppfördes. Det påstås att huset rullades från Djursätra by vid skiftet. Brogårdarna, som efter skiftet blev 3 st låg innan nedom Pärekullenvägen.

Ovan det gamla bostadshuset som revs 1945. Huset låg med gaveln mot vägen i öst-västlig riktning. När huset revs tog man ner halva huset och bodde i det medan det nya huset uppfördes. Det påstås att huset rullades från Djursätra by vid skiftet. Brogårdarna, som efter skiftet blev 3 st låg innan nedom Pärekullenvägen.

brogarden-1805.jpg

Utsnitt ur karta över Djursätra by från 1805. Brogården bär troligen beteckningen F.