Bondeminnen- från torpet NORDSkOGEN

Från sammankomst nr 8 den 5 april 1993.
Kvällens gäst. Olle Persson Tidaholm.

Olle Persson, var född 1917 och hans far brukade då torpet Nordskogen på Bruntorp. Ett av gårdens 10 torp. Nordskogen var på 12 tunnland. Det övertogs av Olles far Linus Persson 1904 och torpet hade dessförinnan innehafts av Linus far. I samband med övertagandet 1904 skrev patron Gustav Berg kontrakt för Nordskogen. Detta kontrakt hade Olle Persson med vid träffen 1993 och det visade att man som torpare inte hade mycket rättigheter men desto mer skyldigheter.

Torparen skulle underhålla husen i samma skick som de var vid tillträdet, göra 3 dagsverken per vecka varav dock ett var betalt kontant, 1:50 for en dag. Dessutom var man skyldig att erbjuda 50 st kvinnohjälpdagar per år. Vid dagsverkena var torparen skyldig att hålla egna arbetsverktyg, som spadar, trepar, liar, tjugor och även egna tömmar. Som rättighet kan nämnas hästar till brukning av torpet, 2 famnar ved samt rätt att samla ris och bryta stubbar m.m. Persson berättade att det fanns 9 barn i familjen att försörja, detta på 12 tunnland jord med 3 kor, ungdjur, grisar och höns, vilket säkert inte var någon lätt uppgift. Som väl var rann ån Tidan strax intill och Olle fiskade liksom hans far och farfar också gjort upp massor av fisk och även kräftor. De senare köptes gärna av patron Berg för 1:50 tjoget. Olle blev också en skicklig jägare så ett och annat matnyttigt hämtades från den närbelägna skogen.
På 30-talet var det stor efterfrågan på ekorrskinn och de betalades med 1 kr stycket. Olle hade turen att lyckas hitta många. Det var kanske lite si och så med laglydigheten ibland men ofta hade nöden ingen lag. Det var många som på den tiden levde under mycket knappa omständigheter. Barnen fick tidigt lämna hemmet för att söka sig arbete. Nordskogen ligger mellan Bruntorp och Korsberga så syskonen Persson som hade närmare till Korsberga fick gå i skolan där. När Olle vid 13 års ålder slutade skolan fick han arbete hos förgyllare Trunbonn i Korsberga och blev kvar där i tre år.

Nordskogen hörde till Bruntorps säteri. Gården är gammal och under 1600-talets första del ägdes egendomen av en medlem av släkten Papegoja. Därefter har flera adliga släkter ägt gården. 1862 kom Bruntorp genom köp i kapten J.T Bergs ägo. Sonen Gustav brukade den till 1916 då han sålde till en bygdens son, Karl Jonsson från Brogården men redan efter ett år såldes Bruntorp igen. Sven Larsson från Göteborg bosatte sig aldrig i Värsås men ägde säteriet fram till 1924 då Carl August Nyman köpte det. Bruntorp med Ekåsen, har en total areal på 400 ha, varav 200 heltår åker, resten skog och övrig mark. Boningshuset uppfördes 1870 av godsägare Berg.

tillbaka

 
nordskogen.jpg
 
Marie-Louise o Mechtild Bergs kusiner på trappan till Bruntorp

Marie-Louise o Mechtild Bergs kusiner på trappan till Bruntorp