BERGKVISTES

Backstuga

2:89 Brobacken. Kallad Bergkvistes var en backstuga, uppförd på ofri grund. Öster om Djuran alldeles norr om vägen på Kivenäbbens mark.
Sista boende var änkan Anna-Stina Andersdotter Bergkvist som bodde kvar till 1931 då hon dog. Stället revs av Villes-Karl på mitten av 30-talet. Anna och Carl Jonsson köpte Kivenäbben 1932 och Anna berättade att då var huset tomt. Anna-Stina föddes 19/1 1840 och blev änka 22/11 1895. Maken hette Anders Joh. Bergkvist (benämns tid. även som Anders Träff). Han föddes 27/7 1825 i Sjogerstad. Han stod under alla år angiven som arbetare men även som dömd för första resan stöld, rymning och postsedelförfalskning 1852 eller 1862 (svårtytt). Han avtjänade straffet på Carlsborgs fästning från 1860. I arkiven från 1850-61 återfinns han som dräng i Månstorp under namnet Anders Träff. Anna-Stina Bergkvist var dotter till Anders Grip, soldat på Kivenäbbens soldattorp. Som pensionär var även han inhyst i Brobacken

Troligen har det varit ett led även här och en ho att vattna hästar.

Brobackens backstuga på ofri jord väster om Kivenäbben. Djuran i bakgrunden. I mitten änkan Anna-Stina Bergkvist. Övriga okända.

Brobackens backstuga på ofri jord väster om Kivenäbben. Djuran i bakgrunden. I mitten änkan Anna-Stina Bergkvist. Övriga okända.

bergkvist-träff.jpg

Anna Pettersson i Kivenäbben mindes att hon som barn ( Anna var född år 1900 ) var inne i stugan. Inga uppgifter har funnits om när stugan byggdes men den dyker upp på kartor från efter Laga skiftet.

Det låg även stuga på andra sidan Djuran. I Värsåsboken står den benämnd som 2:88 Dungen. Stuga under Månstorp som revs 1902. Även vid denna stuga var ett led.

“Bergkvistabrona” fotograferad från väster mot Kivenäbben. Vägen österut i bakgrunden. Bliden tagen före 1930-talet. Då byggdes den om och valvet ersattes med en flat bro. När vägen sedan byggdes 1961 sprängdes den gamla bron bort helt. Samtidigt breddades vägen varvid en del av tomterna från de två stugorna försvann. När bron på bilden byggdes är okänt. Men vägen har alltid haft denna sträckning.

“Bergkvistabrona” fotograferad från väster mot Kivenäbben. Vägen österut i bakgrunden. Bliden tagen före 1930-talet. Då byggdes den om och valvet ersattes med en flat bro. När vägen sedan byggdes 1961 sprängdes den gamla bron bort helt. Samtidigt breddades vägen varvid en del av tomterna från de två stugorna försvann. När bron på bilden byggdes är okänt. Men vägen har alltid haft denna sträckning.